Ogłoszenia o pracy

Ogłoszenie o dalszym etapie naboru na stanowisko spacjalisty BHP w KRP Warszawa II

Data publikacji 30.06.2020

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY

JEDNOOSOBOWEGO STANOWISKA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W KOMENDZIE REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA II

(OGŁOSZENIE NR 63699 Z DNIA 2.06.2020 R. W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW)

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Data i godzina rozmowy kwalifikacyjnej

  1.  

Magdalena Stępień

Warszawa

03.07.2020 r. godz. 10.00

2.

Grażyna Piechota

Warszawa

03.07.2020 r. godz. 10.20

3.

Małgorzata Nowacka

Warszawa

03.07.2020 r. godz. 10.40

4.

Teresa Szymanowska

Warszawa

03.07.2020 r. godz. 11.00

5.

Andrzej Wojtaś

Warszawa

03.07.2020 r. godz. 11.20

6.

Mirosław Kulis

Warszawa

03.07.2020 r. godz. 11.40

7.

Eugenia Turczyna

Szczecin

03.07.2020 r. godz. 12.00

8.

Bartosz Stolarz

Warszawa

03.07.2020 r. godz. 12.20

9.

Łukasz Uczciwek

Łowicz

03.07.2020 r. godz. 12.40

 

Zawiadamiam, że rozmowa kwalifikacyjna dla wyżej wymienionych kandydatów odbędzie się we wskazanym wyżej terminie w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II, ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie, tel. (47) 72 392 43.