Ogłoszenia o pracy

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA WYDZIAŁU WYWIADOWCZO – PATROLOWEGO W KOMISARIACIE POLICJI WARSZAWA URSYNÓW KRP WARSZAWA II (OGŁOSZENIE NR 22058 Z DNIA 09.02.2018 R. W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW)

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Data i godzina rozmowy kwalifikacyjnej

  1.  

Marta Dudziak

Warszawa

27.03.2018 r. godz. 9.00

2

Agata Trochimczuk

Warszawa

27.03.2018 r. godz. 9.15

3

Magda Tomaszewska

Warszawa

27.03.2018 r. godz. 9.30

4

Małgorzata Kaczmarczyk

Warszawa

27.03.2018 r. godz. 9.45

5

Aleksandra Dziób

Warszawa

27.03.2018 r. godz. 10.00

6

Aneta Gąsowska

Warszawa

27.03.2018 r. godz. 10.15

7

Izabela Dąbrowska

Warszawa

27.03.2018 r. godz. 10.30

8

Justyna Bielińska

Piaseczno

27.03.2018 r. godz. 10.45

9

Aleksandra Drab

Warszawa

27.03.2018 r. godz. 11.00

Zawiadamiam, że rozmowa kwalifikacyjna dla wyżej wymienionych kandydatów odbędzie się we wskazanym wyżej terminie w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II, ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie,
tel. 60-392-43, 60-319-81.  Na rozmowę kwalifikacyjną wskazane jest zapoznanie się z Rozdziałem 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1889).