Oficer Prasowy

Oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II

Data publikacji 19.04.2016

asp. szt. Robert KONIUSZY

Telefon: (22) 603-92- 00 lub  502-410-473

e-mail: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl

 

Podczas nieobecności oficera prasowego zastępstwo pełni

sierż. szt. Karol GRUDA

Telefon: (22) 603-92- 00 lub  502-410-473

e-mail: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl

 

Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II udziela informacji dziennikarzom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym informacji udzieli Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Oficer prasowy udziela odpowiedzi wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy.  Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.