Oficer Prasowy

Oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II

nadkom. Robert Szumiata

Telefon: (22) 603-92- 00 lub 0 502-596-231

e-mail: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl

Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II udziela informacji dziennikarzom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym informacji udzieli Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Oficer prasowy udziela odpowiedzi wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy.  Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.