Kontakt - Komenda - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

Kontakt

Data publikacji 19.04.2016

 Szanowni Państwo

 

Celem utworzenia serwisu internetowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II jest ułatwienie wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim mieszkańcom Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa, nawiązania szybkiego i swobodnego kontaktu z naszą jednostką oraz Komisariatami Policji działającymi na terenie poszczególnych dzielnic.

Będziemy dokładać wszelkich starań aby niniejszy serwis stał się dla Państwa źródłem wartościowych informacji. Zaprezentujemy tutaj miejsca szczególnie zagrożone przestępczością na naszym terenie, wskażemy jej rodzaj i umieścimy informacje, jak tego typu zjawiskom przeciwdziałać. Za pośrednictwem tego serwisu będziemy zwracać się o pomoc w ustaleniu sprawców przestępstw, osób poszukiwanych oraz zaginionych.

Oczekujemy również na Państwa sugestie, uwagi i propozycje, które pozwolą na usprawnienie naszej pracy aby stała się ona jak najbliższa Państwa oczekiwaniom.

z poważaniem
Komendant
Rejonowy Policji Warszawa II


 

KRP Warszawa II
ul. Malczewskiego 3/5/7
02 - 617 Warszawa

Lokalizacja (wykorzystano oprogramowanie firmy Map1 Polska):

Lokalizacja - mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficer Dyżurny KRP Warszawa II (telefony czynne całą dobę):

Tel: 22 603-92-50
Tel: 22 603-92-52
Fax: 22 844-99-96

Sekretariat Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II:

Tel: 22 603-92-13

Fax: 22 603-18-25

 

e-mail: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl

(pocztę na ten adres odbieramy w dni powszednie w godz. 08:00 - 16:00, w nagłych przypadkach proszę o kontakt z dyżurnym jednostki )
 

 Wydziały Komendy Rejonowej Policji Warszawa II i numery telefonów do sekretariatów:

 
Wydział Organizacji Służby
Tel: 22 603-92-02

Wydział Prewencji
Tel: 22 603-26-43


Wydział ds. Nieletnich i Patologii
Tel: 22 603-34-15
 

Wydział Wywiadowczo – Patrolowy
Tel: 22 603-12-25

Wydział Kryminalny
Tel: 22 603-92-49

Wydział Dochodzeniowo – Śledczy
Tel: 22 603-92-30


Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu
Tel: 22 603-92-37


Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
Tel: 22 603 -92-26


Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
Tel: 22 603-92-46
 

Wydział Ogólny

Tel: 22 603-92-40

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół ds. Kontroli Wydziału Ogólnego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 w siedzibie KRP Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie tel. 22 603 92 40 lub 22 603 92 13.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa II przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15.00 -17.00. Zapisy telefoniczne pod nr 22 603 92 13.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
 

Skarga powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Linki:

 

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/