REJON 9- asp.sztab. Marek Roman

REJON 9 - asp. szt. Marek Roman

Data publikacji 07.03.2010

 asp. szt. Marek Roman

 

Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir I Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 217, tel.: (22) 60-315-14
tel. kom.: 600-997-406

dzielnicowy.ursynow9@ksp.policja.gov.pl

UWAGA podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Symfonii 4
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: Nieprawidłowe parkowanie pojazdów
3.   Cel do osiągnięcia: ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia
4.   Okres realizacji planu: 01.08.2019 - 31.01.2020