REJON 9- asp.sztab. Marek Roman

REJON 9 - asp. szt. Marek Roman

Data publikacji 07.03.2010

 asp. szt. Marek Roman

 

Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir I Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 217, tel.: (22) 60-315-14
tel. kom.: 600-997-406

 

dzielnicowy.ursynow9@ksp.policja.gov.pl

UWAGA podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Koncertowa 3/5 i ul. Koncertowa 4
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie pojazdów 
3.   Cel do osiągnięcia: spadek liczby opisanych zdarzeń o 15 %
4.   Okres realizacji planu: 01.02.2020 r. - 31.07.2020 r.