REJON 8- mł.asp. Bartłomiej Owczarek

REJON 8 - mł. asp. Bartłomiej Owczarek

w chwili obecnej rejon obsługuje

asp. szt. Mariusz Libuszowski

tel. 600 997 318

(22) 603 16 99

 

mł. asp. Bartłomiej Owczarek

Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir I Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 214, tel.: (22) 60-315-14
tel. kom.: 600-997-291

dzielnicowy.ursynow8@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: Park Jana Pawła II
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu przez młodzież w godzinach wieczornych
3.   Cel do osiągnięcia: ograniczenie spożywania alkoholu oraz wyeliminowanie zjawiska zażywania środków odurzających
4.   Okres realizacji planu: 01.08.2018 r. - 30.01.2019 r.