REJON 6- asp.sztab. Mariusz Libuszowski - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

REJON 6- asp.sztab. Mariusz Libuszowski

REJON 6- asp.sztab. Mariusz Libuszowski

Data publikacji 07.03.2010

asp.szt. Mariusz Libuszowski
Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir I Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 217, tel.: (22) 60-316-99
tel. kom.: 600-997-318

dzielnicowy.ursynow6@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Surowieckiego Stacja Paliw Orlen
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: kradzieże paliwa
3.   Cel do osiągnięcia: ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia
4.   Okres realizacji planu: 01.08.2019 - 31.01.2020