REJON 4- sierż.sztab Ewa Jaczyńska

REJON 4 - sierż. szt. Ewa Jaczyńska

Data publikacji 07.03.2010

 

sierż. szt. Ewa Jaczyńska 

Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir I Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 208, tel.: (22) 603-15-88
tel. kom.: 600-997-431

dzielnicowy.ursynow4@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: CH Auchan, ul. Puławska 427 w Warszawie
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: kradzieże oraz uszkodzenia pojazdów
3.   Cel do osiągnięcia: ograniczenie kradzieży oraz uszkodzeń pojazdów
4.   Okres realizacji planu: 01.08.2019 - 31.01.2020