REJON 28- asp.sztab. Dariusz Olewnik

REJON 28- asp. szt. Dariusz Olewnik

Data publikacji 07.03.2010

asp. szt. Dariusz Olewnik

Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir III Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 201, tel.: (22) 603-34-38
tel. kom.: 600-997-368

dzielnicowy.ursynow28@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Pileckiego 109, 111
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu oraz nieprawidłowe parkowanie
3.   Cel do osiągnięcia: ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia
4.   Okres realizacji planu: 01.08.2019 r. - 31.01.2020 r.