REJON 26- sierż szt. Paweł Tekieli

REJON 26- sierż. szt. Paweł Tekieli

Data publikacji 07.03.2010

sierż. szt. Paweł Tekieli
Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir III Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 201, tel.: (22) 603-34-40
tel. kom.: 600-997-338

dzielnicowy.ursynow26@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Na Uboczu 6/8/10
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu
3.   Cel do osiągnięcia: ogranieczenie zdiagnozowanego zagrożenia
4.   Okres realizacji planu: 01.01.2018 - 30.06.2018