REJON 22- mł.asp. Łukasz Rudziński - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

REJON 22- mł.asp. Łukasz Rudziński

REJON 22- mł.asp. Łukasz Rudziński

Data publikacji 07.03.2010

   mł. asp. Łukasz Rudziński
Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir III Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 201, tel.: (22) 603-34-38
tel. kom.: 600-997-288

dzielnicowy.ursynow22@ksp.policja.gov.pl

UWAGA podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

Priorytet w służbie dzielnicowego 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu w godzinach popołudniowych i wieczornych przy ul. Wąwozowej 36

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie wykroczeń porządkowych w rejonie wymienionych 1 ulic.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

1) Bezwzględne reagowanie na wykroczenie porządkowych w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

2) Częste kontrole wskazanego terenu o różnych porach dnia.

3) Nawiązanie kontaktów z osobami będącymi odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa na terenie wspólnot mieszkowych.

4). Nawiązanie współpracy z administratorem parku przy ul. Wąwozowej 36.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

1) W celu osiągnięcia zakładanego celu pomocna będzie współpraca ze Strażą Miejską m.st. Warszawy

2) Stała współpraca z Wydziałem Wywiadowczo Patrolowym KP Ursynów.

3) Stała współpraca z mieszkańcami rejonu celem pozyskiwania informacji o ewentualnych sprawcach czynów zabronionych.

4). Stała współpraca z BBIZK Dzielnicy Warszawa Ursynów.

5). Nawiązanie kontaktów z osobami będącymi odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa na terenie osiedla i szkoły.