REJON 21- sierż.sztab. Andrzej Wardach - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

REJON 21- sierż.sztab. Andrzej Wardach

REJON 21- sierż.sztab. Andrzej Wardach

Data publikacji 07.03.2010

 

sierż.sztab. Andrzej Wardach

Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir III Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 201, tel.: (22) 603-34-38
tel. kom.: 600-997-386

dzielnicowy.ursynow21@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

Priorytet w służbie dzielnicowego na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu w godzinach popołudniowych oraz wieczornych przy ul. Wilczy Dół 5 w rejonie Stacji Techniczno Postojowej Metra Warszawskiego

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie wykroczeń porządkowych w rejonie wymienionych ulic.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

1) Bezwzględne reagowanie na wykroczenie porządkowych w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

2) Częste kontrole wskazanego terenu o różnych porach dnia.

3) Nawiązanie kontaktów z osobami z administracji wspólnot mieszkaniowych w rejonie zdarzenia.

4) Nawiązanie współpracy z dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Tonego Halika przy ul. Wilczy Dół 4.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

1) W celu osiągnięcia zakładanego celu pomocna będzie współpraca ze Strażą Miejską m.st. Warszawy

2) Stała współpraca z Wydziałem Wywiadowczo Patrolowym KP Ursynów.

3) Stała współpraca z mieszkańcami rejonu celem pozyskiwania informacji o ewentualnych sprawcach czynów zabronionych.

4). Stała współpraca z BBIZK Dzielnicy Warszawa Ursynów.

5). Nawiązanie kontaktów z osobami będącymi odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa na terenie osiedla i szkoły.