REJON 21- sierż.sztab. Andrzej Wardach - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

REJON 21- sierż.sztab. Andrzej Wardach

REJON 21- sierż.sztab. Andrzej Wardach

Data publikacji 07.03.2010

 

sierż.sztab. Andrzej Wardach

Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir III Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 201, tel.: (22) 603-34-38
tel. kom.: 600-997-386

dzielnicowy.ursynow21@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: STP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w godzinach popołudniowych i wieczornych
3.   Cel do osiągnięcia: ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia
4.   Okres realizacji planu: 01.08.2018 r. - 30.01.2019 r.