REJON 2- asp.sztab. Marek Dziewulski

REJON 2-asp.szt. Marek Dziewulski

Data publikacji 07.03.2010

asp.szt. Marek Dziewulski
Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir I Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 210, tel.: (22) 60-315-88
tel. kom.: 600-997-926

dzielnicowy.ursynow2@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Puławska 554
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: kradzieże paliwa  
3.   Cel do osiągnięcia: spadek liczby zdarzeń o 20 %
4.   Okres realizacji planu: 01.02.2020 r. - 31.07.2020 r.