REJON 18- asp.sztab. Piotr Sztuka

REJON 18 - asp.sztab. Piotr Sztuka

Data publikacji 07.03.2010

asp.szt. Piotr Sztuka
Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir II Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr. 301, tel.: (22) 603-14-80
tel. kom.: 600-997-358

dzielnicowy.ursynow18@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Lokajskiego 3
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
3.   Cel do osiągnięcia: zmniejszenie ilości wykroczeń
4.   Okres realizacji planu: 01.08.2019 r. - 31.01.2020 r.