REJON 16 -asp.sztab. Krzysztof Sobieraj

REJON 16 - asp.sztab. Krzysztof Sobieraj

Data publikacji 07.03.2010

asp.sztab. Krzysztof Sobieraj
Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir II Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 301, tel.: (22) 603-14-80
tel. kom.: 600-997-316

dzielnicowy.ursynow16@ksp.policja.gov.pl

UWAGA podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Mandarynki 6 i 12
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: gromadzenie się młodzieży na klatkach schodowych oraz ich dewastacja
3.   Cel do osiągnięcia: ograniczenie skali zjawiska dewastacji i egzekwowanie przepisów prawa
4.   Okres realizacji planu: 01.02.2018 - 31.07.2018