REJON 14 - mł.asp. Renata Zarzeczna

REJON 14- mł.asp. Renata Zarzeczna

Data publikacji 07.03.2010


  mł.asp. Renata Zarzeczna
Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir II Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 301, tel.: (22) 603-14-80
tel. kom.: 600-997-331

dzielnicowy.ursynow14@ksp.policja.gov.pl

UWAGA podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Nowoursynowska 166
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu i zakłócanie ładu i porządku publicznego
3.   Cel do osiągnięcia: ustalenie osób gromadzących się we wskazanym miejscu oraz ograniczenie występowania zagrożenia
4.   Okres realizacji planu: 01.08.2018 r. - 30.01.2019 r.