REJON 12- asp. Magdalena Buczyńska

REJON 12 - asp. Magdalena Buczyńska

Data publikacji 07.03.2010

asp. Magdalena Buczyńska
Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir II Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 301, tel.: (22) 603-14-80
tel. kom.: 600-997-388

dzielnicowy.ursynow12@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Nowoursynowska 166
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: zakłócanie ciszy nocnej oraz kradzieże rowerów
3.   Cel do osiągnięcia: ustalenie konkretnych miejsc w których dochodzi do zakłóceń oraz zakłócania ciszy oraz ograniczenie zjawiska
4.   Okres realizacji planu: 01.08.2018 r. - 30.01.2019 r.