REJON 11- asp.sztab. Anita Popek-Utnik - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

REJON 11- asp.sztab. Anita Popek-Utnik

REJON 11- asp.sztab. Anita Popek-Utnik

Data publikacji 07.03.2010

asp.sztab. Anita Popek-Utnik
Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir II Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 301, tel.: (22) 603-14-80
tel. kom.: 600-997-423

dzielnicowy.ursynow11@ksp.policja.gov.pl

UWAGA podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Romockiego "Moro" 1
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym oraz zakłócanie porządku publicznego
3.   Cel do osiągnięcia: ograniczenie występowanie zagrożenia oraz dążenie do ustalenia sprawców zakłóceń
4.   Okres realizacji planu: 01.08.2018 r. - 30.01.2019 r.