REJON 1- st. asp. Tomasz Mężyński

REJON 1- st.asp. Tomasz Mężyński

Data publikacji 07.03.2010

asp. szt. Tomasz Mężyński
Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir I Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 208, tel.: (22) 60-317-67
tel. kom.: 600-997-930

dzielnicowy.ursynow1@ksp.policja.gov.pl

UWAGA podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Kłobucka 14-16 w Warszawie
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu przez młodzież w godzinach wieczornych
3.   Cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska
4.   Okres realizacji planu: 01.08.2019 - 31.01.2020