Kierownictwo Komisariatu Policji Warszawa Ursynów

p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursynów

Podinspektor Andrzej Szubiczuk

urodził się 19.05.1973 roku w Białej Podlasce. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku gdzie uzyskał tytuł magistra. Ukończył też studia podyplomowe na Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w zakresie zarządzania i organizacji.


Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Od samego początku praktycznie związany z pionem prewencji na Warszawskim Mokotowie oraz Ursynowie. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Plutonie Pogotowia Policyjnego i Patrolowania XX Komisariatu Komendy Rejonowej Policji Warszawa Mokotów, gdzie pracował przez dwa lata. Najpierw na stanowisku aplikanta, a następnie dyżurnego. W 1996 roku przeszedł do Samodzielnej Sekcji ds. Nieletnich KRP Warszawa II. Następnie od 1999 roku służbę pełnił jako policjant Sekcji III w Wydziale Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji. Kolejne doświadczenie zawodowe zdobywał w Samodzielnej Sekcji ds. Przestępczości i Nieletnich KP Warszawa Ursynów, gdzie służył od 1999 roku. Od 2004 roku przez kolejne lata pracował w Zespole Dyżurnych Sztabu Policji Sekcji Prewencji w Komisariacie na Ursynowie oraz w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II. W 2007 roku został Zastępcą Naczelnika ww. Sztabu Policji. Po dwóch latach powierzono mu obowiązki Naczelnika Sekcji Sztabu Policji Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. W tym czasie komórka, w której był naczelnikiem, zmieniała nazwy i ostatecznie została przekształcona na Wydział Organizacji Służby. W 2013 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KRP Warszawa II, gdzie służył do 10 kwietnia 2020 roku.
Od tego dnia podinspektor Andrzej Szubiczuk pełni obowiązki Zastępcy Komendanta ds. Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Ursynów


Jest żonaty, ma czworo dzieci. Interesuje się piłką nożną i sportami walki oraz wędkarstwem.