Dzielnicowy Rewiru II Rejon 12 - DZIELNICOWI - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

DZIELNICOWI

Dzielnicowy Rewiru II Rejon 12

Data publikacji 07.03.2010

mł. asp. Waldemar Mrozowski
Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir II Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 301, tel.: 47 72 314 80
tel. kom.: 600-997-388

dzielnicowy.ursynow12@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Przybylskiego/Kopcińskiego
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zakłócanie porządku publicznego
3.   Cel do osiągnięcia: ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia
4.   Okres realizacji planu: 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r