Dzielnicowy Rewiru III Rejon 30 - DZIELNICOWI - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

DZIELNICOWI

Dzielnicowy Rewiru III Rejon 30

Data publikacji 07.03.2010

asp.sztab. Sławomir Jakoniuk
Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir III Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 201, tel.: 47 72 334 38
tel. kom.: 600-997-924

dzielnicowy.ursynow30@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Dembowskiego 10
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w godzinach wieczornych
3.   Cel do osiągnięcia: ograniczenie zdiagnozowanego zagrożenia
4.   Okres realizacji planu: 01.02.2020 r. - 31.07.2020 r.