Dzielnicowy Rewiru I Rejon 8 - DZIELNICOWI - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

DZIELNICOWI

Dzielnicowy Rewiru I Rejon 8

asp. szt. Tomasz Mężyński

Komisariat Policji Warszawa Ursynów
Rewir I Dzielnicowych

ul. Janowskiego 7, 02-784 Warszawa
pok. nr 214, tel.: 47 72 315 14
tel. kom.:
600-997-406

 

dzielnicowy.ursynow8@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub (22) 603- 19-78.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Pasaż Ursynowski 7
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie pojazdów  
3.   Cel do osiągnięcia: spadek liczby opisanych zdarzeń o 15 %
4.   Okres realizacji planu: 01.02.2020 r. - 31.07.2020 r.