PRIORYTET W SŁUŻBIE DZIELNICOWEGO - NASI DZIELNICOWI - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

NASI DZIELNICOWI

PRIORYTET W SŁUŻBIE DZIELNICOWEGO

Data publikacji 15.05.2018

Rewir

Rejon

Nazwisko i imie dzielnicowegoa

Lokalizacja realizacji planu

Zdiagnozowane zagrożenie

Zakładany przez dzielnicowego plan do osiągnięcia

Okres realizacji planu

I

1

sierż. szt. Michał Dębski

Ul. Patkowskiego

Włamania do mieszkań

Wyeliminowanie zagrożenia, uświadomienie obywateli o zjawisku

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

I

2

st. post. Paweł Dominiak

Ul. Sardyńska/Sycylijska – zbiorniki wodne

Spożywanie alkoholu

Wyeliminowanie wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

I

3

asp. szt. Grzegorz Mędrek

Osiedle Stegny Północ

Wyłudzenia pieniędzy na tzw. „Wnuczka”, ‘Policjanta”

Ograniczenie zagrożenia, zwiększenie świadomości ludzi w podeszłym wieku o istniejącym zagrożeniu

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

I

4

sierż. Bartosz Majuch

Ul. Konstancińska

Włamania do mieszkań

Wyeliminowanie zagrożenia, uświadomienie obywateli o zjawisku i istniejącym zagrożeniu, dokonywanie częstszych kontroli, omówienie problematyki z mieszkańcami

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

I

5

asp. szt. Grzegorz Tomczyk

Ul. Konstancińska

Handel bez zezwolenia na ternie należącym do gminy

Wyeliminowanie zjawiska nielegalnego handlu

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

I

6

sierż. Bartosz Wysocki

Ul. Zaniemyska

Nieprawidłowe parkowanie

Ograniczenie nieprawidłowego parkowania

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

I

7

asp. Dawid Czub

Ul. Jodłowa i ul. Zielona

Kradzieże i uszkodzenia mienia

Wyeliminowanie zagrożenia, informowanie społeczeństwa o zagrożeniach dotyczących kradzieży z włamaniem do mieszkań

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

I

8

st. asp. Jarosław Stefański

Ul. Bernardyńska 6,17

Wyłudzanie pieniędzy metodą „na wnuczka”, „na policjanta”

Wyeliminowanie zagrożenia, uświadomienie mieszkańców

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

II

1

sierż. Szt. Tomasz Basaj

Al. Wilanowska 7

Oszustwa na tzw. „policjanta’

Ograniczenie procederu, uświadomienie mieszkańców

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

II

2

sierż. Szt. Tomasz Basaj

Ul. Hlonda 2

Kradzieże rowerów

Ograniczenie procederu kradzieży rowerów

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

II

3

asp. Bartosz Kadej

Ul. Sarmacka 16 i 18

Kradzieże rowerów

Ograniczenie procederu kradzieży rowerów

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

II

4

sierż. szt. Maciej Trąbiński

Ul. Zapłocie

Włamania do domów na osiedlu „Patio”

Wyeliminowanie zjawiska

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

II

5

mł. asp. Marcin Pastwa

Ul. Przyczółkowa

Włamania do domów

Wyeliminowanie zagrożenia, uświadomienie obywateli o zjawisku i zagrożeniach

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

II

6

mł. asp. Marcin Pastwa

Ul. Syta

Włamania do mieszkań

Wyeliminowanie zagrożenia, uświadomienie obywateli o zjawisku i zagrożeniach

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

II

7

mł. asp. Kamil Winiarczyk

Ul. Biedronki

Włamania do domów

Poprawa bezpieczeństwa, uświadomienie mieszkańców o zagrożeniu, ograniczenie liczby przestępstw

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

II

8

mł. asp. Rajmund Strzałka

Ul. Resorowa

Nieprawidłowe parkowanie

Wyeliminowanie zjawiska związanego z parkowaniem w rejonie objętym zakazem, udrożnienie przejazdu ulicy

01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.