Dzielnicowy Rewiru II Rejon 1 - NASI DZIELNICOWI - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

NASI DZIELNICOWI

Dzielnicowy Rewiru II Rejon 1

Data publikacji 19.10.2012

 

mł. asp. Grzegorz Kowal

tel. 600-997-411

Komisariat Policji Warszawa Wilanów
ul. Okrężna 57, 02-925 Warszawa
pokój 312

dzielnicowy.wilanów9@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub tel.: (22) 603-25-03.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Sarmacka 1, 1a
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie
3.   Cel do osiągnięcia: Ograniczenie zagrożenia.
4.   Okres realizacji planu: 01.07.2019 - 31.12.2019