Dzielnicowy Rewiru I Rejon 7 - NASI DZIELNICOWI - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

NASI DZIELNICOWI

Dzielnicowy Rewiru I Rejon 7

Data publikacji 19.10.2012

 

 mł. asp.  Dawid Czub 

tel. 600-997-399

Komisariat Policji Warszawa Wilanów
ul. Okrężna 57, 02-925 Warszawa
pokój 309

dzielnicowy.wilanów7@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub tel.: (22) 603-25-03.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: Ul. Jodłowa i ul. Zielona
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: Kradzieże i uszkodzenia mienia
3.   Cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie zagrożenia, informowanie społeczeństwa
      o zagrożeniach dotyczących kradzieży z włamaniem do mieszkań
4.   Okres realizacji planu: 01.01.2018 - 30.06.2018