Dzielnicowy Rewiru I Rejon 5 - NASI DZIELNICOWI - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

NASI DZIELNICOWI

Dzielnicowy Rewiru I Rejon 5

Data publikacji 19.10.2012

 

 st. sierż. Kamil Tkaczyk

tel. 600-997-362

Komisariat Policji Warszawa Wilanów
ul. Okrężna 57, 02-925 Warszawa
pokój 302

dzielnicowy.wilanów5@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub tel.: (22) 603-25-03.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Lokalizacja realizacji planu: ul. Ul. Korczyńska 10
2.   Zdiagnozowane zagrożenie: Nieprawidłowe parkowanie pojazdów
3.   Cel do osiągnięcia: Ograniczenie zagrożenia.01.01.20-30.06.20 r.