Kierownictwo Komisariatu Policji Warszawa Wilanów

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Wilanów

Nadkomisarz Sebastian Kamaszyn

urodził się 23 marca 1978 r w Miastku. Jest absolwentem Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorstwa i Zarządzania w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Służbę w Policji rozpoczął 2 sierpnia 1999 roku w Oddziałach Prewencji Policji w Warszawie. Od 2000 do 2009 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości samochodowej na stanowisku kierownika referatu. Od stycznia 2010 roku przeniesiony do Komendy Rejonowej Policji Warszawa II na stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KRP Warszawa II.

Z dniem 10 kwietnia 2020 roku przeniesiony do Komisariatu Policji Warszawa Wilanów, gdzie pełni służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Wilanów.