Charakterystyka obszaru - Wydział Prewencji - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

Wydział Prewencji

Charakterystyka obszaru

Data publikacji 30.01.2009

Wydział Prewencji KRP Warszawa II obejmuje swoim działaniem teren Dzielnicy Mokotów bez Stegien i Sadyby jest to obszar o powierzchni 28 km kwadratowych, zamieszkiwany przez ok. 250 tys. osób. Ok. 200 tys. osób z innych rejonów zamieszkania codziennie załatwia różnego typu sprawy na tym obszarze.

W rejonie służbowym znajdują się liczne przedstawicielstwa dyplomatyczne państw obcych, banki i oddziały banków krajowych i zagranicznych, siedziby funduszy emerytalnych, przedstawicielstwa firm zagranicznych, hurtownie, agencje reklamowe, budynki administracji państwowej i samorządowej, duże firmy polskie, szkoły, uczelnie wyższe itd. Placówki handlowe, usługowe i gastronomiczne znajdują się, niemal, na każdej z 379 ulic z największym nasileniem na ciągach komunikacyjnych: ul. Puławska, Al. Niepodległości, ul. Czerniakowska, ul. J. Dąbrowskiego, ul. J.P. Woronicza, ul. Sobieskiego, ul. Gagarina, ul. Wołoska itd.

Teren działania Wydziału Prewencji administrowany jest przez Zarząd Dzielnicy Mokotów. Mieszkańcy rejonu służbowego jednostki wywodzą się z różnych grup społecznych. Zamieszkują tu zarówno osoby ze świata biznesu, polityki, członkowie Rządu RP, byli Prezydenci RP, korpus dyplomatyczny, wybitni aktorzy i artyści, jak i robotnicy fizyczni, studenci ( duża ilość akademików), pracownicy różnego typu instytucji i stowarzyszeń, rzemieślnicy oraz liczna grupa emerytów i rencistów. Jest to obszar z przewagą zwartej, gęstej zabudowy wielkomiejskiej ("wysokościowce", budynki wielokondygnacyjne) tworzącej duże osiedla, jak również osiedla domków jednorodzinnych, wolnostojących. W rejonie Służewca przeważa budownictwo przemysłowe (zakłady pracy, hurtownie itp.). W rejonie Górnego Mokotowa przeważa zabudowa przedwojenna, wielkomiejska.

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Komendanta Stołecznego Policji z Prezydentem m.st. Warszawy i wynikającymi z niego wytycznymi na terenie służbowym Wydziału Prewencji realizowany jest program "Bezpieczne Osiedle", w którym uczestniczą 4 jednostki pomocnicze organu samorządowego i rady osiedli. Są to:

  • Osiedle "Służew Nad Dolinką" z siedzibą przy ul.Batuty 7d
  • Osiedle "Służewiec Południowy" z siedzibą przy ul. Gotarda 16
  • Osiedle "Domaniewska" - siedziba SM MOKOTÓW ul. O. Langego 3
  • Osiedle "Służewiec FORT" z siedzibą przy ul. Puławska 238

Z wszystkich tych miejsc, co najmniej raz w miesiącu zbierają się przedstawiciele Policji (wybrany dzielnicowy z podległego rejonu), Straży Miejskiej (rewirowy), Rady Osiedla oraz Delegatury BBiZK dla dzielnicy Mokotów, których celem jest wspólne podejmowanie działań i decyzji na rzecz polepszenia wizerunku zamieszkałego osiedla, wzrost poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia mieszkańców.