Zespół Prewencji Kryminalnej - Wydział Prewencji - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

Wydział Prewencji

Zespół Prewencji Kryminalnej

Data publikacji 19.04.2016

Specjalistka ds. prewencji kryminalnej

asp. Anna Żakiewicz

tel. 47 72 334 07

 

Do stałych zadań realizowanych przez funkcjonariusza Zespołu Prewencji Kryminalnej KRP Warszawa II, należą głównie działania profilaktyczne. Realizowane w ramach spotkań w placówkach oświatowych, na festynach i imprezach okolicznościowych mają na celu propagowanie szeroko pojętej profilaktyki bezpieczeństwa, ograniczenie liczby, właściwe wartościowanie postaw młodych ludzi, przekazywanie informacji na temat możliwych sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Współpracy z placówkami oświatowymi przyświeca pogląd, że jedynie sprzężony układ wszystkich instytucji i organizacji działających na rzecz nieletnich i ich rodzin może spowodować sukces wychowawczy. Szkoły w swoich statutach i programach profilaktycznych umieszczają policję jako partnera w działaniach zapobiegających patologiom. Między szkołami i policją istnieje bliska współpraca, wymiana doświadczeń wiedzy i informacji. Funkcjonariusze komórek ds. nieletnich często spotykają się w szkołach z uczniami, pedagogami i rodzicami w celu opracowania wspólnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkół. Realizowane są programy: Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji, POPO.

Ponadto utrzymywana jest stała współpraca z przedstawicielami instytucji powołanych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, zaniedbanych, zagrożonych patologiami (ośrodek pomocy społecznej, ogniska wychowawcze, świetlice terapeutyczne). Stałym zadaniem jest współpraca z członkami Komisji Patologii i Bezpieczeństwa, Wydziałami Edukacji Urzędów Dzielnic z obsługiwanego przez KRP Warszawa II obszaru. Realizowana jest współpraca m.in. z Mokotowskim Ośrodkiem Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ul. Woronicza 30a, gdzie przekazywane są informacje na temat osób zagrożonych tym zjawiskiem. Spotkania z przedstawicielami organizacji miały na celu poprawę bezpieczeństwa oraz doprowadzenie do polepszenia sytuacji opiekuńczej małoletnich poprzez odizolowanie od patologicznego środowiska, zapewnienie specjalistycznej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Funkcjonariusze KRP Warszawa II ściśle współpracują i współdziałają z Sądami Rodzinnymi. Udzielane są asysty, a także wszelka pomoc kuratorom sądowym podczas umieszczenia małoletnich w placówkach opiekuńczych.

Funkcjonariusz Zespołu Kryminalnego uczestniczy w imprezach o charakterze edukacyjnym, propagujących bezpieczne zachowania, które odbywają się m.in. na terenie galerii handlowych, placówek oświatowych. Policjantka Zespołu bierze także aktywny udział w realizowali zadania w ramach planów: Zima w Mieście, Lato w Mieście, Bezpieczne Wakacje, Bezpieczna Droga do Szkoły i wielu, wielu innych. Bierze także udział w innych działaniach i przedsięwzięciach o charakterze prewencyjnym.

Uprzejmie informujemy, że w sprawie organizacji szkoleń, prelekcji i pogadanek dla przedszkolaków oraz dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich można dzwonić do  Zespołu Prewencji Kryminalnej KRP Warszawa II.