Zespół Prewencji Kryminalnej - Wydział Prewencji - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

Wydział Prewencji

Zespół Prewencji Kryminalnej

Data publikacji 19.04.2016

Specjaliści ds. prewencji kryminalnej

podinsp. Monika Florczuk

tel: 22 603 34 29

mł.asp. Marta Bejer

tel. 22 603 34 07

 

Do stałych zadań realizowanych przez funkcjonariusza Zespołu Prewencji Kryminalnej KRP Warszawa II, należą głównie działania profilaktyczne. Realizowane w ramach spotkań w placówkach oświatowych, na festynach i imprezach okolicznościowych mają na celu propagowanie szeroko pojętej profilaktyki bezpieczeństwa, ograniczenie liczby, właściwe wartościowanie postaw młodych ludzi, przekazywanie informacji na temat możliwych sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Współpracy z placówkami oświatowymi przyświeca pogląd, że jedynie sprzężony układ wszystkich instytucji i organizacji działających na rzecz nieletnich i ich rodzin może spowodować sukces wychowawczy. Szkoły w swoich statutach i programach profilaktycznych umieszczają policję jako partnera w działaniach zapobiegających patologiom. Między szkołami i policją istnieje bliska współpraca, wymiana doświadczeń wiedzy i informacji. Funkcjonariusze komórek ds. nieletnich często spotykają się w szkołach z uczniami, pedagogami i rodzicami w celu opracowania wspólnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkół. Realizowane są programy: Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji, POPO.

Ponadto utrzymywana jest stała współpraca z przedstawicielami instytucji powołanych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, zaniedbanych, zagrożonych patologiami (ośrodek pomocy społecznej, ogniska wychowawcze, świetlice terapeutyczne). Stałym zadaniem jest współpraca z członkami Komisji Patologii i Bezpieczeństwa, Wydziałami Edukacji Urzędów Dzielnic z obsługiwanego przez KRP Warszawa II obszaru. Realizowana jest współpraca m.in. z Mokotowskim Ośrodkiem Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ul. Woronicza 30a, gdzie przekazywane są informacje na temat osób zagrożonych tym zjawiskiem. Spotkania z przedstawicielami organizacji miały na celu poprawę bezpieczeństwa oraz doprowadzenie do polepszenia sytuacji opiekuńczej małoletnich poprzez odizolowanie od patologicznego środowiska, zapewnienie specjalistycznej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Funkcjonariusze KRP Warszawa II ściśle współpracują i współdziałają z Sądami Rodzinnymi. Udzielane są asysty, a także wszelka pomoc kuratorom sądowym podczas umieszczenia małoletnich w placówkach opiekuńczych.

Funkcjonariusz Zespołu Kryminalnego uczestniczy w imprezach o charakterze edukacyjnym, propagujących bezpieczne zachowania, które odbywają się m.in. na terenie galerii handlowych, placówek oświatowych. Policjantka Zespołu bierze także aktywny udział w realizowali zadania w ramach planów: Zima w Mieście, Lato w Mieście, Bezpieczne Wakacje, Bezpieczna Droga do Szkoły i wielu, wielu innych. Bierze także udział w innych działaniach i przedsięwzięciach o charakterze prewencyjnym.

Uprzejmie informujemy, że w sprawie organizacji szkoleń, prelekcji i pogadanek dla przedszkolaków oraz dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich można dzwonić do  Zespołu Prewencji Kryminalnej KRP Warszawa II.