st.asp. Tomasz Duda - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

st.asp. Tomasz Duda

st.asp. Tomasz Duda

Data publikacji 04.05.2016

DZIELNICOWY REWIRU 1 REJONU 5

st.asp. Tomasz DUDA
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Rewir I Dzielnicowych
ul. Malczewskiego 52, 02-622 Warszawa
pok. nr 3, tel.: (022) 60-312-37 wew. 17
tel. kom.: 600-997-375,

e-mail: dzielnicowy.mokotow15@ksp.policja.gov.pl

UWAGA podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub 22 603-11-55 i 22 603-11-56.

Priorytet w służbie dzielnicowego”

1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Balladyny z . Wtorkową
2. Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie
3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie nieprawidłowego parkowania
4. Okres realizacji planu: od 13.07.2019 do 13.02.2020 r.