sierż. Wojciech Jasieczek - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

sierż. Wojciech Jasieczek

sierż. Wojciech Jasieczek

Data publikacji 04.05.2016

DZIELNICOWY REJONU 3

 

sierż. Wojciech Jasieczek
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Rewir I Dzielnicowych
ul. Malczewskiego 52, 02-622 Warszawa
pok. nr 1, tel.: (22) 60-312-37 wew. 18
tel. kom.: 600-997-367,

e-mail: dzielnicowy.mokotow13@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub 22 603-11-55 i 22 603-11-56.

Priorytet w służbie dzielnicowego”

1. Lokalizacja realizacji planu: ul.Niepodległości 132/136
2. Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie
3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie nieprawidłowego parkowania
4. Okres realizacji planu: od 13.07.2019 do 13.02.2020 r.