st. sierż. Wojciech Błazik - sierż. Wojciech Błazik - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

sierż. Wojciech Błazik

st. sierż. Wojciech Błazik

Data publikacji 05.05.2016

dzielnicowy rejonu 1

st. sierż. Wojciech Błazik

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Rewir III Dzielnicowych
ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa
pok. nr 3 tel.: (22) 851-11-45 wew. 15
tel. kom.: 600-997-363,

e-mail: dzielnicowy.mokotow31@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub 22 603-11-55 i 22 603-11-56.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1.   Nieprawidłowe parkowanie przy ul. Chocimskiej 33 w Warszawie
2.   Cel do osiągnięcia: wyeliminowanie nieprawidłowości
4.   Okres realizacji planu: od 3.01.2020 – 12.07.2020 r.