sierż. Andrzej Lachowicz - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

sierż. Andrzej Lachowicz

sierż. Andrzej Lachowicz

Data publikacji 15.02.2018

dzielnicowy rejonu 3

sierż. Andrzej Lachowicz

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Rewir II Dzielnicowych
ul. Malczewskiego 52, 02-622 Warszawa
pok. nr 4, tel.: (22) 60-312-37 wew. 17
tel. kom.: 600-997-425,

e-mail: dzielnicowy.mokotow23@ksp.policja.gov.pl

UWAGA podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomienia o wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub 22 603-11-55 albo 22 603-11-56.

Priorytet w służbie dzielnicowego”

1. Lokalizacja realizacji planu: przy ul. Racławickiej 2

2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywania alkoholu w miejscu zabronionym

3. Cel do osiągnięcia: ograniczenie spożywania alkoholu w miejscu zabronionym

4. Okres realizacji planu: od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.