sierż. szt. Krzysztof Tomaszewski - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

sierż. szt. Krzysztof Tomaszewski

sierż. szt. Krzysztof Tomaszewski

Data publikacji 05.05.2016

dzielnicowy rejonu 6

sierż. szt. Krzysztof Tomaszewski

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Rewir II Dzielnicowych

ul. Malczewskiego 52,02-622 Warszawa
pok. nr 4, tel.: (22) 60-312-37 wew. 18
tel. kom.: 600-997-355,

e-mail: dzielnicowy.mokotow26@ksp.policja.gov.pl

UWAGApodany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomienia o wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub 22 603-11-55 albo 22 603-11-56.

Priorytet w służbie dzielnicowego”

1. Lokalizacja realizacji planu: przy ul. Naruszewicza 25

2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywania alkoholu w miejscu zabronionym

3. Cel do osiągnięcia: ograniczenie spożywania alkoholu w miejscu zabronionym

4. Okres realizacji planu: od 13.07.2019 do 13.02.2020 r.