mł. asp. Maciej Kaźmierczak - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

mł. asp. Maciej Kaźmierczak

mł. asp. Maciej Kaźmierczak

Data publikacji 05.05.2016

dzielnicowy rejonu 9

mł. asp. Maciej Kaźmierczak

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Rewir II Dzielnicowych
ul. Malczewskiego 52, 02-622 Warszawa
pok. nr 2, tel.: (22) 60-312-37 wew. 17
tel. kom.: 600-997-306,

e-mail: dzielnicowy.mokotow29@ksp.policja.gov.pl

UWAGA podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub 22 603-11-55 i 22 603-11-56.

Priorytet w służbie dzielnicowego”

1. Lokalizacja realizacji planu: przy ul. Wołoskiej 12

2. Zdiagnozowane zagrożenie: nieprawidłowe parkowanie

3. Cel do osiągnięcia: Ograniczenie nieprawidłowego parkowania

4. Okres realizacji planuod 13.07.2019 do 13.02.2020 r.