st. asp. Maciej Górny - asp. Maciej Górny - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

asp. Maciej Górny

st. asp. Maciej Górny

Data publikacji 05.05.2016

dzielnicowy rejonu 4

st. asp. Maciej Górny

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
Rewir III Dzielnicowych
ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa
pok. nr 6 tel.: (22) 851-11-45 wew. 19
tel. kom.: 600-997-370,

e-mail: dzielnicowy.mokotow34@ksp.policja.gov.pl

UWAGA podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, zawiadomień o wykroczeniach, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numery telefonów 997, 112 lub 22 603-11-55 i 22 603-11-56.

„Priorytet w służbie dzielnicowego”
1. Lokalizacja realizacji planu: Skwer Małkowskich w Warszawie
2. Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecanie, grupowanie się osób bezdomnych
3. Cel do osiągnięcia: wyeliminowanie nieprawidłowości
4. Okres realizacji planu: od 13.01.2020 – 12.07.2020 r.