Aktualności

Uroczysta zbiórka, nominacje i wyróżnienia za wzorową służbę

Data publikacji 29.11.2019

Podczas uroczystej zbiórki z sali odpraw służbowych I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II mł. insp. Mariusz Idźkowski wręczył nagrodzonym policjantkom i policjantom rozkazy mianowania na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnienia za wzorową, skuteczną i pełną profesjonalizmu służbę. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Rejonowego Policji nadkom. Remigiusz Bodnar oraz bezpośredni przełożeni wyróżnionych funkcjonariuszy.

W obecności kadry kierowniczej Komendy Rejonowej Warszawa II odbyło się uroczyste wręczenie rozkazów. 16 policjantek i policjantów zostało mianowanych na wyższe stanowiska służbowe. 44 osoby otrzymały wyróżnienia za rzetelne i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.
Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości nadkom. Piotra Jabłońskiego. Następnie Naczelnik Wydziału Ogólnego podinsp. Beata Załęcka odczytała rozkazy dotyczące mianowania policjantów na wyższe stanowiska służbowe oraz wymieniła policjantki i policjantów nagrodzonych za wzorowe realizowanie zadań służbowych.
I Zastępca Komendanta podziękował wszystkim awansowanym oraz wyróżnionym policjantkom za ofiarność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, a także za wzorową i godną naśladowania służbę, dodając, że jednostka odnosi sukcesy głównie przez zespół, który na nie pracuje. Każdy nominowanych i wyróżnionych funkcjonariuszy w sposób wyjątkowo rzetelny realizuje swoje obowiązki, a to przekłada się na bezpieczeństwo obywateli oraz wizerunek całej Policji.

Kończąc swoją wypowiedź młodszy inspektor Idźkowski życzył wszystkim awansowanym i nagrodzonym sukcesów w dalszej służbie oraz wszelkiej pomyślności.

asp.szt. Robert Koniuszy