Aktualności

Debata społeczna „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”

Data publikacji 27.11.2019

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających, na jakość życia mieszkańców. Współpraca społeczeństwa z Policją, wzajemna wymiana informacji w tym zakresie ma bezpośredni wpływ na ten czynnik. Debaty społeczne sprzyjają wymianie informacji i wypracowaniu wspólnych działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, dlatego ursynowscy policjanci regularnie spotykają się z mieszkańcami aby porozmawiać o nurtujących ich sprawach.

W Sali Kinowej Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14 odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem Bezpieczniej” Program ten ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

Taki też cel przyświecał spotkaniu z mieszkańcami Ursynowa, w którym udział wzięli: zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursynów podinsp. Dariusz Zęgota, Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Ursynów asp.szt. Robert Zawidzki, Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Ursynów Wiesław Gagaszka, Naczelnik II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Artur Jakubiak oraz ursynowscy dzielnicowi i Dyrektor Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej „Jary”.

Podczas spotkania zaprezentowano stan bezpieczeństwa dotyczący osiedla Jary, ilość przestępstw wykroczeń oraz przypadków zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Omówiono również problematykę oszustw wobec seniorów metodą na tzw. „policjanta” oraz na „wnuczka”. Przypominając jednocześnie przybyłym seniorom o sposobach unikania tego typu przestępstw.

Zaprezentowano również aplikację „Moja Komenda”, stworzoną przez MSWiA, która ułatwia odnalezienie dzielnicowego przypisanego do danego rejonu oraz skontaktowania się z nim zachęcając jednocześnie do jej korzystania.

Podkreślono również rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest narzędziem do wskazywania miejsc niebezpiecznych oraz stwarzających zagrożenia dla mieszkańców.

Według opinii mieszkańców osiedla "Jary" żyje im się bezpiecznie. Nie mniej jednak podczas debaty poruszano kwestię zagrożeń dotyczących pewnych obszarów. Mieszkańcy zgłaszali problemy dotyczące gromadzenia się osób spożywających alkohol w miejscach publicznych oraz złej organizacji niektórych parkingów osiedlowych.

Na zadawane pytania odpowiadali przedstawiciele poszczególnych służb oraz instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursynów zapewnił mieszkańców, że zgłaszane przez nich problemy leżące w kompletacjach Policji będą na bieżąco rozwiązywane w ramach posiadanych kompetencji.

Wszelkie uwagi wypowiedziane podczas spotkania będą pomocne policjantom w wypracowaniu nowych metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogą w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla "Jary" oraz dzielnicy Ursynów.

Podczas spotkania mieszkańcy podkreślali bardzo ważną rolę dzielnicowego w trosce o ich bezpieczeństwo. Ich zdaniem dzięki dzielnicowym na osiedlu czują się bardziej bezpieczni i wiedzą, że mogą się do nich zgłaszać z każdym problemem i nigdy nie odchodzą bez pomocy.

asp. szt. Robert Koniuszy

  • Policjanci prowadzą debatę społeczną
  • Policjanci prowadzą debatę społeczną
  • Policjanci prowadzą debatę społeczną
  • Uczestnicy debaty społecznej