Aktualności

Mokotowscy Policjanci świętowali 100-lecie powstania Policji Państwowej

Data publikacji 22.07.2019

Tegoroczne Święto Policji miało szczególne znaczenie dla mokotowskich policjantów, gdyż w tym roku Polska Policja obchodzi 100 rocznicę jej powołania. Dokładnie 24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. W uroczystej zbiórce zwołanej przez Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II w trakcie której wręczane były akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu odznaczeń resortowych, wziął udział również Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Obchodom 100-lecia Polskiej Policji w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II towarzyszyła impreza plenerowa pn. „Policja Dzieciom” zorganizowana przez Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II mł. insp. Mariusza Kaszowicza oraz Burmistrza Dzielnicy Mokotów Rafała Miastowskiego. Uczestnicy pikniku mogli obejrzeć wyposażenie oraz sprzęt policyjny, tresurę psów służbowych z Komendy Stołecznej Policji, wozy bojowe i wyposażenie Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 na warszawskim Mokotowie, wyposażenie i sprzęt Straży Miejskiej z II Oddziału Terenowego w Warszawie. Pokazy samoobrony zaprezentowane przez ekspertów sztuk walki ze straży miejskiej, wóz bojowy i wyposażanie Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. Dodatkową atrakcją dla dzieci były dmuchane zjeżdżalnie, stoisko z watą cukrowa oraz stoiska promocyjne Urzędu Dzielnicy Mokotów, Policji, Straży Miejskiej, Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów.

Uroczysta zbiórka odbyła się w głównej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. W uroczystościach uczestniczyli: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Ks. Kapelan Komendy Stołecznej Policji Józef Jachimczak, Burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski wraz z zastępcami, Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa wraz z zastępcami, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów Artur Buczyński i Bartosz Wiśniakowski, Prokurator Okręgowy w Warszawie Paweł Blachowski, Prokurator Rejonowy Warszawa Mokotów Paweł Zieliński, Prokurator Rejonowy Warszawa Ursynów Inga Wysocka, Zastępca Prokuratora Rejonowego Warszawa Mokotów Dorota Miszkurka – Sokół, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski oraz Kanclerz dr inż. Władysław Skarżyński, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku mł. insp. Hubert Białogrodzki wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Karczewie, Zastępca Dyrektor Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec mjr Dominik Salak oraz mjr Bogdan Zalewski reprezentujący Komendanta WKU Warszawa-Mokotów. Dowódca Jednostki Gaśniczej nr 9 Mokotów mł. bryg. mgr inż. Artur Wójcik, Dowódca Jednostki Gaśniczej nr 14 Wilanów st. kpt. mgr inż. Michał Gigoła, Dowódca Jednostki Gaśniczej nr 17 Ursynów st. kpt. mgr inż. Rafał Słodki, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów Krzysztof Rosiński oraz Zastępca Agnieszka Macheta, a także Kierownicy Delegatur Biur Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicach Ursynów i Wilanów.

Ceremonia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Następnie dowódca uroczystości nadkom. Piotr Jabłoński złożył meldunek przybyłemu na ceremonię Komendantowi Stołecznemu Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi
Po oddaniu honorów sztandarowi przez Komendanta Stołecznego Policji, odtworzono Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości mł. insp. Mariusz Kaszowicz, który powitał szanownych gości, policjantki, policjantów, pracowników cywilnych, rodziny policyjne oraz wszystkich zebranych. W przegotowanym przez Komendanta Rejonowego Policji przemówieniu podkreślał on, że każdego dnia funkcjonariusze stykają się niebezpieczeństwami oraz z zagrożeniami w walce, z którymi gotowi są poświęcić własne życie. Policjanci często podejmują interwencję także poza służbą i w czasie wolnym. Świadczy to o ich zaangażowaniu i o tym, że policjantem jest się zawsze. Bez względu na to, czy w danej chwili ma się na sobie mundur. Po przemówieniu nadszedł czas na wręczenie, odznaczeń resortowych, medali za długoletnią służbę oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczono 1 policjanta, Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczono 2 funkcjonariuszy, Srebrnym Medalem Długoletnia Służba” odznaczono 1 policjanta, a Brązowym Medalem „Długoletnia Służba” odznaczono 2 funkcjonariuszy. Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał 1 policjant, Nagrody Burmistrzów Dzielnic Mokotów, Ursynów i Wilanów otrzymało 16 policjantów. Nagrody Komendanta Głównego Policji otrzymało 37 policjantów, Nagrody Komendanta Stołecznego Policji otrzymało 23 policjantów. Na wyższe stopnie policyjne mianowano 189 policjantów, w tym, 2 funkcjonariuszy na wyższe stopnie oficerskie,10 na stopnie oficerskie, 91 policjantów awansowało w korpusie aspirantów, 78 awansowało na stopnie podoficerskie, 8 policjantów awansowano w korpusie szeregowych. Nagrody Komendanta Głównego Policji otrzymało 4 pracowników cywilnych z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II, Nagrodami Komendanta Stołecznego wyróżnionych zostało 66 pracowników cywilnych.

Po wręczeniu odznaczeń, nominacji oraz wyróżnień przez Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II oraz Burmistrzów dzielnic Mokotów, Ursynów i Wilanów głos zabrał nadinsp. Paweł Dobrodziej. W swoim przemówieniu Komendant Stołeczny podkreślił, że Komenda Rejonowa Policji Warszawa II jest największą jednostką rejonową, która może być dumna ze swoich osiągnięć i wyników. Generał podkreślił, że Jubileusz 100-lecia nakazuje docenić i pokłonić się tradycji oraz osobom, które historię Policji w garnizonie stołecznym tworzyli. Niewątpliwie taką osobą jest patron Komendy Stołecznej Policji podinsp. Marian Kozielewski. „To przykład, na którym powinniśmy się wzorować i którego powinniśmy naśladować”. Komendant podkreślił, że „zawód policjanta to zawód szczególny. Każdego dnia jesteśmy narażeni na utratę zdrowia, a nawet życia, to zawód szczególny, bo musimy łączyć odwagę, twardość i skuteczność z wrażliwością i empatią do drugiego człowieka”. Z okazji Święta Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Rejonowej Policji Warszawa II życzył pomyślności, kolejnych awansów i determinacji w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

W trakcie uroczystości Komendant Rejonowy Policji Warszawa II w ramach podziękowania za współpracę wręczył okolicznościowe tabliczki Burmistrzom Dzielnic Mokotów, Ursynów i Wilanów, Prokuratorom Rejonowym Warszawa Mokotów i Ursynów oraz Dyrektorowi OSiR Warszawa Mokotów.

Na koniec uroczystości rozegrany został towarzyski mecz piłki nożnej między Kadrą Komendy Rejonowej Policji Warszawa II a Urzędem Dzielnicy Warszawa Mokotów.

rk