Nowy szef ursynowskich policjantów - Aktualności - KRP II – Mokotów, Ursynów, Wilanów

Aktualności

Nowy szef ursynowskich policjantów

Data publikacji 10.06.2019

Od 8 czerwca br. na czele Komisariatu Policji Warszawa Ursynów stanął nadkom. Paweł Konopiński. Poprzednio, od około dwóch lat zajmował on stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Wilanów. Wprowadzenia nowego szefa ursynowskich policjantów dokonał I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II podczas uroczystej odprawy z kadrą kierowniczą. Po odejściu poprzedniego kierownika jednostki, przez ostatnie siedem miesięcy, obowiązki Komendanta pełnił Zastępca Komisariatu podinsp. Dariusz Zęgota, który powrócił na swoje poprzednie stanowisko.

Wprowadzenie nowego szefa ursynowskiego komisariatu Policji nastąpiło w obecności naczelników wydziałów i kierowników komórek organizacyjnych. Rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta jednostki podpisany przez Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II mł. insp. Mariusza Kaszowicza wręczył nadkom. Pawłowi Konopińskiemu I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II podinsp. Mariusz Idźkowski. Zastępca powiedział, iż jest przekonany, że człowiek z 17-letnim stażem służby, który przeszedł wszystkie szczeble kariery w Policji, poczynając od szeregowego policjanta do stanowisk kierowniczych, świetnie sobie poradzi z tym zadaniem. Komendant Idźkowski podkreślił, że kierownictwo KRP Warszawa II jest bardzo zadowolone z dotychczasowej współpracy z Komendantem Konopińskim, który do niedawna pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu na Wilanowie. Rzetelnością i profesjonalnym wykonywaniem obowiązków służbowych zdobył sobie zaufanie przełożonych i współpracowników. Dzięki cechom, które posiada i zaangażowaniu z pewnością sprosta obecnym zadaniom. Zastępca Komendanta Rejonowego podziękował również podinsp. Dariuszowi Zęgocie, który przez ostatnich kilka miesięcy pełnił obowiązki Komendanta Komisariatu na Ursynowie.

Komendant Konopiński podziękował za zaufanie, jakim został obdarowany przez przełożonych i powiedział, że jego zdaniem podstawą dobrej współpracy jest właściwa komunikacja między nim a kierownictwem i policjantami. Dodał, że drzwi do jego gabinetu będą zawsze otwarte. „Dołożę wszelkich starań, aby sprostać zadaniom, jakie zostały mi postawione przez Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II” - powiedział. Nowy szef ursynowskiej jednostki Policji
wyraził nadzieję na dobrą współpracę ze wszystkimi przedstawicielami komórek organizacyjnych komisariatu oraz jednostkami samorządu terytorialnego po to, aby mieszkańcom Ursynowa żyło się bezpieczniej.

Nowemu Komendantowi Komisariatu Policji Warszawa Ursynów serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

rk