Aktualności

Wyróżnieni za wyjątkowa i godną naśladowania służbę

Data publikacji 23.05.2019

Podczas uroczystej zbiórki z sali odpraw służbowych Komendant Rejonowy Policji Warszawa II wręczył nagrodzonym policjantkom i policjantom rozkazy mianowania na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnienia za wzorową, skuteczną i pełną profesjonalizmu służbę. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Rejonowego Policji oraz bezpośredni przełożeni wyróżnionych funkcjonariuszy.

W obecności kadry kierowniczej Komendy Rejonowej Warszawa II odbyło się uroczyste wręczenie rozkazów. 19 policjantek i policjantów zostało mianowanych na wyższe stanowiska służbowe. 52 osoby otrzymały wyróżnienia pieniężne za rzetelne i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Komendantowi Rejonowemu Policji mł. insp. Mariuszowi Kaszowiczowi towarzyszył jego Zastępca nadkom. Remigiusz Bodnar.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości podkom. Artura Lipca. Następnie Naczelnik Wydziału Ogólnego podinsp. Beata Załęcka odczytała rozkazy dotyczące mianowania policjantów na wyższe stanowiska służbowe oraz wymieniła policjantki i policjantów nagrodzonych za wzorowe realizowanie zadań służbowych.

Komendant podziękował wszystkim awansowanym oraz wyróżnionym policjantkom za ofiarność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych a także za wzorową i godną naśladowania służbę, dodając, że to wielka przyjemność móc nagradzać funkcjonariuszy i kierować tak profesjonalnym zespołem. Kończąc swoją wypowiedź młodszy inspektor Kaszowicz życzył wszystkim awansowanym i nagrodzonym sukcesów w dalszej służbie oraz wszelkiej pomyślności.

rk