Aktualności

Kolejny etap naboru na stanowisko inspektora zespołu wspomagającego

Data publikacji 13.05.2019

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania w sprawie naboru na stanowisko inspektora zespołu wspomagającego w Komisariacie Policji Warszawa Ursynów KRP Warszawa II (ogłoszenie nr 44671 z dnia 18.03.2019 r. W biuletynie informacji publicznej kancelarii prezesa rady ministrów)

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Data i godzina rozmowy kwalifikacyjnej

1

Karina Galstyan

Radom

21.05.2019 r. godz. 10:00

2

Małgorzata Okoń

Warszawa

21.05.2019 r. godz. 10:15

3

Anna Modzelewska

Reguły

21.05.2019 r. godz. 10:30

4

Marta Witowska-Zaraś

Warszawa

21.05.2019 r. godz. 10:45

5

Monika Łapińska-Orlińska

Warszawa

21.05.2019 r. godz. 11:00

6

Małgorzata Dąbrowska

Warszawa

21.05.2019 r. godz. 11:15

7

Anna Grabowska

Warszawa

21.05.2019 r. godz. 11:30

8

Magdalena Klimczuk

Warszawa

21.05.2019 r. godz. 11:45

9

Agata Domaruk

Piaseczno

21.05.2019 r. godz. 12:00

10

Kamila Da Luiza

Piaseczno

21.05.2019 r. godz. 12:15


Zawiadamiam, że rozmowa kwalifikacyjna dla wyżej wymienionych kandydatów odbędzie się we wskazanym wyżej terminie w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II, ul. Malczewskiego 3/5/7 w Warszawie, tel. 60-392-43.

Na rozmowę kwalifikacyjną wskazane jest zapoznanie się z Rozdziałem 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. Z 2018 r, poz. 1559)