Aktualności

Zatrudnimy pracownika do obsługi w zakresie medycyny pracy

Data publikacji 04.07.2019

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II zatrudni pracownika do obsługi w zakresie medycyny pracy policjantów i pracowników Policji na stanowisko cywilne o pełnym wymiarze pracy. Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (podanie CV) w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Wydziału Ogólnego w siedzibie jednostki przy ul. Malczewskiego 3/5/7, 02-617 Warszawa.

Zakres czynności:

 1. Przygotowywanie w uzgodnieniu z bezpośrednimi przełożonymi i służbą BHP skierowań lub zleceń na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz specjalistyczne policjantów i pracowników Policji.
 2. Prowadzenie ewidencji wydanych skierowań oraz wykonanych badań i szczepień ochronnych wg. zasad ustalonych przez kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej.
 3. Przekazywanie zarejestrowanych skierowań i zleceń na badania i szczepienia osobom zainteresowanym.
 4. Informowanie kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej o dyscyplinie poddawania się badaniom i szczepieniom ochronnym.
 5. Ustalanie danych do planu finansowego zabezpieczenia zadań z zakresu medycyny pracy, wg. odrębnie ustalonych zasad.
 6. Udział w spotkaniach instruktażowych organizowanych przez Zespół ds. Medycyny Pracy KSP.
 7. Udział w organizacji zabezpieczenia medycznego w sytuacjach szczególnych.
 8. Sporządzanie dokumentacji związanej z absencją chorobową policjantów
 9. i pracowników Policji.
 10. Sporządzanie miesięcznych wykazów dotyczących zaległych urlopów policjantów.
 11. Archiwizacja spraw ostatecznie załatwionych zgodnie z JRWAP.
 12. Bieżące wprowadzanie danych do Systemu Wspomagania Obsługi Policji, zgodnie z przyznanym upoważnieniem.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert (podanie, CV) w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Wydziału Ogólnego KRP Warszawa II, ul. Malczewskiego 3/5/7, 02-617 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 603 92 43.

rk