Aktualności

Debeta „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”

Data publikacji 08.06.2018

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających, na jakość życia mieszkańców. Z „Barometru Dzielnicowego” wynika, że 82% mieszkańców osiedla Służew nad Dolinką czuje się bezpiecznie. Współpraca społeczeństwa z Policją, wzajemna wymiana informacji w tym zakresie ma bezpośredni wpływ na ten czynnik. Debaty społeczne sprzyjają wymianie informacji i wypracowaniu wspólnych działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. O zainteresowaniu taką formą komunikacji świadczy ilość uczestników osiedla w debacie.

W Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką przy ul. Mozarta 1 policjanci, strażnicy miejscy, przedstawiciele biura zarządzania kryzysowego, wydziału ochrony środowiska spotkali się z mieszkańcami aby porozmawiać o ewentualnych problemach z zakresu bezpieczeństwa. Na spotkanie przybyło 120 mieszkańców, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu taką formą wymiany informacji z Policją.

Gospodarzem debaty był I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II – podinsp. Mariusz Idźkowski. W spotkaniu wzięli udział Naczelnik Wydziału Prewencji KRP Warszawa II – asp. sztab. Robert Dziób, Zastępca Naczelnika Oddziału II Straży Miejskiej m.st. Warszawy - Arkadiusz Fatyga, Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Jacek Sobierajski, przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Mokotów – Adam Szymczak oraz Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska dla dzielnicy Mokotów – Michał Drabarek oraz dzielnicowi z tego rejonu. Moderatorem i prowadzącym spotkanie była asp. szt. Robert Koniuszy.

Podczas debaty zaprezentowano stan bezpieczeństwa dotyczący osiedla Służew nad Dolinką, ilość przestępstw wykroczeń oraz przypadków zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Omówiono również problematykę oszustw wobec seniorów metodą na tzw. „policjanta” oraz na „administratora”. Przypominając jednocześnie przybyłym seniorom o sposobach unikania tego typu przestępstw.

Zaprezentowano również aplikację „Moja Komenda”, stworzoną przez MSWiA, która ułatwia odnalezienie dzielnicowego przypisanego do danego rejonu oraz skontaktowania się z nim zachęcając jednocześnie do jej korzystania.

Podkreślono również rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest narzędziem do wskazywania miejsc niebezpiecznych oraz stwarzających zagrożenia dla mieszkańców.

W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Przypomniano uczestnik o zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, szczególnie podczas korzystania z kąpieli oraz o odpowiednim zabezpieczeniu swoich domów i mieszkań przed wyjazdem na urlop.

Według tzw. „Barometru Dzielnicowego” dla 82% mieszkańców osiedla Służew na Dolinką żyje się bezpiecznie. Mieszkańcy zgłaszali problemy dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwego parkowania pojazdów, nieprawidłowego korzystania ze ścieżek rowerowych oraz dróg przez rowerzystów. Na zadawane pytania odpowiadali przedstawiciele poszczególnych służb oraz instytucji działającym na rzecz bezpieczeństwa. I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II zapewnił mieszkańców, że zgłaszane przez nich problemy leżące w kompletacjach Policji będą na bieżąco rozwiązywane poprzez kierowanie w zagrożone miejsca odpowiednich patroli.

Wszelkie uwagi wypowiedziane podczas spotkania będą pomocne policjantom w wypracowaniu nowych metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogą w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla oraz dzielnicy Mokotów.

Podczas spotkania mieszkańcy podkreślali bardzo ważną rolę dzielnicowego w trosce o ich bezpieczeństwo. Ich zdaniem dzięki dzielnicowym na osiedlu czują się bardziej bezpieczni i wiedzą, że mogą się do nich zgłaszać z każdym problemem i nigdy nie odchodzą bez pomocy.

rk