Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Awanse na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnienia pieniężne

Data publikacji 15.03.2018

Dwudziestu funkcjonariuszy mianowanych na wyższe stanowiska służbowe, w tym zastępca naczelnika wydziału organizacji służby, kierownik referatu dochodzeniowo-śledczego i kierownik rewiru dzielnicowych, a także 90 policjantów wyróżnionych nagrodami pieniężnymi za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz osiągnięcia w służbie, otrzymało wczoraj rozkazy personalne od Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II podczas uroczystej zbiórki.

Uroczysta zbiórka, w której wzięli udział: Komendant Rejonowy Policji Warszawa II podinsp. Mariusz Kaszowicz, oraz dwaj zastępcy podinsp. Mariusz Idźkowski i kom. Remigiusz Bodnar, rozpoczęła się od złożenia meldunku. Następnie odczytane zostały rozkazy dotyczące przeniesienia policjantów na wyższe stanowiska służbowe a także w sprawie wyróżnień finansowych. Obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji Służby KRP Warszawa II powierzono podkom. Arturowi Lipcowi. Stanowisko Kierownika III Referatu Dochodzeniowo – Śledczego obejmie asp. szt. Magdalena Dytrych-Kordiukiewicz, natomiast stanowisko Kierownika II Rewiru Dzielnicowych zajmie asp. szt. Sylwia Wojtaszko. Kolejni funkcjonariusze awansowali na stanowiska, specjalistów, asystentów i referentów Policji.

Zgromadzeni funkcjonariusze rozkazy odebrali z rąk szefa jednostki oraz jego zastępców. Komendant Rejonowy pogratulował wszystkim awansowanym i wyróżnionym policjantom, podkreślając fakt, że wszyscy policjanci zostali nagrodzeni za wytężoną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, dodając, że to sama przyjemność móc nagradzać policjantów i kierować takim zespołem. Podinspektor Kaszowicz życzył wszystkim policjantkom i policjantom sukcesów w dalszej służbie oraz wszelkie pomyślności.

rk