Aktualności

Odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów z Ursynowa w 2017 roku

Data publikacji 22.02.2018

21 lutego w siedzibie UCSiR odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy policjantów z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów w 2017 roku. W odprawie udział wzięli policjanci Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, kadra kierownicza Komisariatu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Komendant Rejonowy Policji Warszawa II podinsp. Mariusz Kaszowicz, Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II kom. Remigiusz Bodnar, Burmistrz Dzielnicy Ursynów Robert Kempa, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Ursynów Rafał Miastowski, Zastępca Prokuratora Rejonowego Warszawa Ursynów Beata Kaszewska, Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Dzielnicy Ursynów Wiesław Gagaszka, a także naczelnicy wydziałów urzędu dzielnicy współpracujących na co dzień z Komisariatem na Ursynowie.

Odprawę rozpoczęło złożenie Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa II meldunku o gotowości do odprawy, a na wstępnie gości powitał nadkom. Paweł Krauz, który przypomniał cele i misję Policji i jej służebna rolę wobec społeczeństwa wynikające z Ustawy o Policji, a także Priorytetów Komendanta Głównego Policji. Następnie przedstawił charakterystykę terenu podległego Komisariatowi, zapoznał ze strukturą jednostki, omówił wybrane zagadnienia związane z zakresem działań Komisariatu oraz przedstawił zagrożenie przestępczością na tle całej Warszawy.

Komendant Krauz zachęcił również do korzystania z aplikacji Moja Komenda oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po nim głos zabrał podinsp. Dariusz Zęgota, Zastępca Komendanta Komisariatu ds. prewencyjnych i kom. Tomasz Włodarz, Zastępca Komendanta Komisariatu ds. Kryminalnych którzy zapoznali zebranych ze szczegółowymi wynikami pracy poszczególnych wydziałów Komisariatu.

Po prezentacjach głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy przemówił Rafał Miastowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów, który podziękował za dotychczasową współprace zapewnił wole wsparcia działań Policji oraz zadeklarował w imieniu Zarządu Dzielnicy Ursynów realne wsparcie w postaci dofinansowania zakupu sprzętu transportowego. Następnie głos zabrała Zastępca Prokuratora Rejonowego Warszawa Ursynów, Pani Beata Kaszewska, która przypominając, że Prokuratura Rejonową Warszawa Ursynów działa od 1 października 2017r. podziękowała za współprace za a także życzyła wszelkiej pomyślności policjantom i pracownikom Komisariatu.

Odprawę podsumował podinsp. Mariusz Kaszowicz, który pogratulował osiągniętych wyników zarówno w zmniejszającej się liczbie popełnianych na terenie Ursynowa przestępstw jak również podnoszonej skuteczności wykrywania przestępstw. Przypomniał o tym, że policja jest dla mieszkańców i wskazał kierunki pracy na rok 2018.

 

rsz.

  • Odprawa roczna
  • Odprawa roczna
  • Odprawa roczna
  • Odprawa roczna
  • Odprawa roczna
  • Odprawa roczna