Aktualności

Mokotowscy policjanci podsumowali efekty swojej pracy w 2017 roku

Data publikacji 09.02.2018

Dzisiaj w naszej jednostce policji odbyła się odprawa roczna podsumowująca efekty pracy policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II w 2017 roku. W odprawie uczestniczył Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej oraz zaproszeni goście i kadra kierownicza. Z zaprezentowanych podczas odprawy wskaźników wynika, że wrosła i nadal rośnie skuteczność działań mokotowskich policjantów w zwalczaniu najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw. Wzrosła także w porównaniu do ubiegłego roku liczba osób zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa.

Odprawa rozpoczęła się punktualnie o godzinie 11:00. Komendant Rejonowy Policji Warszawa II podinspektor Mariusz Kaszowicz przywitał Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja, przedstawicieli lokalnych samorządów, prokuratury, biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, straży miejskiej oraz straży pożarnej.

Stałym elementem odpraw rocznych jest ocena stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnicy. Komendant Kaszowicz na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej omówił efekty pracy i skuteczność mokotowskich policjantów w 2017 roku oraz przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia realizowane w ubiegłym roku. Komendant Kaszowicz  mówił także o zadaniach, które stoją przed policjantami z KRP Warszawa II w 2018 roku.

Kolejne prezentacje dotyczące pionów prewencji i pionu kryminalnego przedstawili i omówili kolejno I zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II podinsp. Mariusz Idźkowski oraz zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II kom. Remigiusz Bodnar.

Z zaprezentowanych podczas odprawy wskaźników wynika, iż w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku wrosła skuteczność działania mokotowskich policjantów w ściganiu przestępstw kryminalnych w najbardziej istotnych dla bezpieczeństwa kategoriach.

Zwiększyła się wykrywalność w rozbojach, kradzieżach, zniszczeniach mienia, przestępstwach narkotykowych czy gospodarczych. Wzrosła także liczba osób zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa oraz kwoty odzyskanego i zabezpieczinego mienia.

Podinspektor Kaszowicz podkreślił, że uzyskanie w minionym roku tak dobrych wyników w służbie było możliwe między innymi dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu podległych mu policjantów oraz dobrej współpracy z lokalnym samorządem, prokuraturą okręgową i rejonową oraz strażą miejską.

Nie bez znaczenia w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu były także liczne konsultacje społeczne, spotkania i debaty z mieszkańcami dzielnic.

Na zakończenie odnosząc się do tego, co powiedział Komendant Kaszowicz głos zabrali zaproszeni goście, a całość podsumował Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej. Z uznaniem i szacunkiem odniósł się do pracy mokotowskich policjantów doceniając ich służbę w największej w Polsce rejonowej jednostce policji.

rsz.


 


 

 

 

  • Odpprawa roczna w KRP Warszawa II
  • Odprawa roczna w KRP Warszawa II
  • Odprawa roczna w KRP Warszawa II
  • Odprawa roczna w KRP Warszawa II
  • Odprawa roczna w KRP Warszawa II
  • Odprawa roczna w KRP Warszawa II
  • Odprawa roczna w KRP Warszawa II
  • Odprawa roczna w KRP Warszawa II
  • Odprawa roczna w KRP Warszawa II