Aktualności

Podczas debaty rozmawialiśmy z mieszkańcami Ursynowa o ich bezpieczeństwie

Data publikacji 06.10.2017

Wczoraj odbyła się kolejna debata o bezpieczeństwie, zorganizowana w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem Bezpieczniej”. Tym razem to mieszkańcy Ursynowa mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania oraz poruszyć nurtujące ich problemy.

Wczoraj o godzinie 17:00 w w sali konferencyjnej spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej „Stokłosy” miała miejsce kolejna debata społeczna zorganizowana w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem Bezpieczniej” Program ten ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

Taki też cel przyświecał spotkaniu z mieszkańcami Ursynowa, w którym udział wzięli: zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Ursynów podinsp. Dariusz Zęgota, Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Ursynów asp.sztab. Robert Zawidzki, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Ursynów asp.sztab. Krzysztof Kowalczyk, Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Ursynów Wiesław Gagaszka, Naczelnik 2 Oddziału Ternowego Straży Miejskiej Wojciehc Janicki, oraz ursynowcy dzielnicowi.

Po przedstawieniu i przywitaniu zaproszonych gości prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie Ursynowa zaprezentował zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Ursynów asp.sztab. Krzysztof Kowalczyk.

Na początku przedstawiono informacje ogólne dotyczące zakresu i specyfiki działania komisariatu, chwilę później odniesiono się do szczegółów pracy i wyników podległych mu policjantów przekładających się na bezpieczeństwo mieszkańców Ursynowa.

W dalszej części spotkania licznie zgromadzeni na sali mieszkańcy mogli już zabrać głos i zadawać pytania oraz dzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

Spotkanie z mieszkańcami podkreśliło ogromną rolę debat, które mają na celu diagnozować lokalne problemy społeczne, zagrożenia i to, czego ludzie się obawiają. W ten sposób będziemy mogli jeszcze skuteczniej reagować na te problemy, które dotykają każdego z mieszkańców.

Przekazane informacje i uwagi będą pomocne policjantom w wypracowaniu nowych metod eliminowania zgłoszonych zagrożeń i pomogą w dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na Ursynowie.

rsz

  • Debata społeczna
  • Debata społeczna
  • Debata społeczna