Aktualności

Drugoklasiści z SP nr 271 z wizytą u mokotowskich policjantów

Chęć poznania zawodu policjanta oraz przekonania jak funkcjonuje komenda Policji, kto odbiera nr alarmowy 997, jak wygląda pomieszczenie dla osób zatrzymanych, radiowóz policyjny, jakie wyposażenie ma każdy policjant, były powodem wizyty dzieci z klasy II d Szkoły Podstawowej Nr 271 im. 11 – go Listopada w Warszawie. Dzieci dowiedziały się także czym jest bezpieczeństwo i jak należy o nie dbać.

Podczas spotkania ośmiolatkowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat policyjnego stanowiska kierowania  dowiedziały się jaką rolę pełni dyżurny jednostki oraz w jakich przypadkach należy dzwonić na nr 997.

Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwości zobaczenia pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Goście komendy dowiedzieli się kto i za co trafia do takiego miejsca. Mogli również zobaczyć jak wygląda wyposażenie policjanta do służby a w szczególności kajdanki.

Kolejną atrakcją była wizyta w zespole informatyki. Drugoklasiści mogli się przekonać gdzie gromadzone są wszystkie dane o przestępcach, przestępstwach, osobach które np. popełniają wykroczenia w ruchu drogowym i gdzie można sprawdzić legalność pochodzenia telefonu komórkowego lub samochodu.

Atrakcją była również możliwość obejrzenia oznakowanego radiowozu policyjnego, pojazdu do konwojowania osób zatrzymanych tzw. „więźniarki” i porozmawiania z policjantką z wydziału wywiadowczo-patrolowego.

Podczas wizyty nasi mali goście dowiedzieli się czym jest „prewencja” i że stanowi ona ponad 60 % stanu Polskiej Policji oraz o tym, że składa się ona m.in. z policjantów patrolujących ulice, dzielnicowych, policjantów ruchu drogowego, Policji wodnej, sądowej, konwojowej, przewodników psów służbowych, pirotechników policyjnych, funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo na stokach narciarskich i poruszających się na rowerach jak również Policji konnej i oddziałów prewencji Policji.  

Wizyta przedszkolaków była również okazją do porozmawiania na temat bezpieczeństwa. Przypomniano dzieciom podstawowy zasady bezpiecznego zachowania w przedszkolu w domu oraz na drodze.

 

rk

  • odglądanie policyjnego radiowozu
  • w zespole informatyki
  • rozmowa z policjantka z WWP
  • z wizytą w KRP II